Evnernes Epicenter

Vi har alle en eller anden form for super-power. Noget vi kan meget bedre end alt andet. Det er ikke altid det vi ønsker det skal være. Men jeg oplever altid at der er et epicenter til evner i en læringssituation. Som underviser er det mit job at finde eller hjælpe med at finde, dette epicenter hos eleven, og bruge det i undervisningen.

Hvad er det der gør dig dygtig? Ja, til alt muligt - den evne vil jeg gerne opfordre dig til at bruge også når det gælder sang og tale, så hvis dine evner ligger i at stille et excelark op - så brug det! 
Når vi bruger vores ‘gode evner’ til at lære det vi har svært ved, føler vi os trygge, og vi kan komme længere med det der er svært. Vi tør måske endda at gå skridtet videre og prøve noget helt andet. Derfra kan vi så måske lære noget helt nyt. Nu har vi udvidet vores referenceramme og vores horisont - og det er fedt!

Når vi lærer noget nyt som voksne refererer vi altid tilbage til noget vi allerede kender, sådan fungerer vores kognitive hjerne. Derfor er det vigtigt at kende til ens ‘super-power’. Det er også vigtigt at man som underviser respekterer elevens ‘evne epicenter’, og bruger det så vidt muligt i undervisningen. 
Det stiller krav til underviserens fleksibilitet, indsigt, mod og vilje. Men den gode underviser har netop disse kvaliteter - udover evner indenfor det de underviser i, naturligvis.

Mit ‘evne epicenter’ drejer sig (selvfølgelig- fristes man til at sige) om stemmen. Hvis evnen på en eller anden måde kan ‘mundtlig gøres’ så er det en evne jeg enten har, eller kan lære meget hurtigt. Når jeg er usikker på at lære nyt eller nye situationer, vender jeg altid tilbage til denne evne. Ofte forstår jeg ikke ny information før jeg har talt om det - Før jeg har hørt min egen stemme sige det. Jeg kan ikke lære udenad uden at høre min stemme sige ordene, og jeg kan ikke lære et nyt sprog på skrift. Men min stemme kan lære et nyt sprog og nye lyde, lyn hurtigt -også uden at jeg forstår betydningen af ordene i sproget.

Jeg har en elev som er software udvikler, og som hele sit liv har haft problemer med stemmen. Hendes super-power er analyse, tal, koder og tendenser - og det foregår i stilhed. I hendes undervisning bruger jeg hendes ‘evne epicenter’, og ingen andre end hende har brug for den ekstremt detaljeorienterede måde at gå til stemmearbejdet på. 
En anden elev har en virkelig god kropsfornemmelse fra flere år som danser. Der arbejdet vi med at mærke hvad kroppen gør, og hvordan kroppen mærkes når den laver lyd. 

Det kræver mere af mig som underviser at lave undervisningen så individuel, men det er ikke svært for mig, nærmere en af grundene til at jeg elsker mit arbejde - så længe jeg kan tale om det😉
Comments

Popular posts from this blog

En dygtig sanger?

Med sindet som indsats

Smag og Behag