En dygtig sanger?

Hvad vil det sige sige at være en dygtig sanger? 

Det handler om at få mange forskellige ting til at hænge sammen, fuldstændig ligsom når man spiller på andre instrumenter end sig selv. Ofte er man stærk i en eller to af disse og holder sig til det, men vil man være en alsidig og dygtig sanger må man hele tiden arbejde med alle disse facetter af stemmen.


Sang- teknik

Sang- færdigheder

Sang- kunstnerisk udtryk


Teknik

Handler om funktionaliteten af din stemme i din krop. 

  • Hvordan man laver udtryksfuld lyd uden at lave skade på sin stemme og med stor effektivitet. Dermed kan man øve sig længere og klogere og blive bedre.
  • Hvordan man funktionelt - uden kompensatoriske mekanismer - laver de forskeligartede lyde som man gerne vil kunne lave, for at udtrykke alle facetter af den man er, og det forskellige former for musik kræver af stemmens rækkevide, fleksibilitet, udholdenhed og styrke.
  • Ofte handler teknik også om at få nye sundere vaner med stemmen, både tale- og sangstemmen. Der er næsten altid nogen kompensatoriske mekanismer som skal slippes, og ny funktionalitet der skal findes, for at komme et skidt videre med sin stemme.


Færdigheder

Handler om at være musiker

  • Som sanger er man også musiker, og man skal kende og lære noder, rytmer og melodier som alle andre der spiller et instrument.
  • Andre musiske færdigheder som frasering og improvisation. Harmonilære og sammenspil.


Kunstnerisk udtryk

Handler om at kunne leve sig ind i, fortolke og skabe perspektiv med stemmen.

  • At fortolke eget eller andres musik og sange
  • At finde flow, klangfarver og personlig stil
  • At bruge sin krop og stemme til at skabe stemninger og følelser i andre.


Og til sidst, men absolut ikke mindst - at få det hele til at hænge sammen når man står i en performance situation under press... 

Min hovedinteresse som underviser ligger i mødet mellem teknikken, udtrykket og performance situationen. Hvordan hænger funktionalitet, udtryk og psyke sammen? Som sanger og sangskriver er mine musiske færdigheder også en del af måden jeg eksperimenterer og arbejder på.

Har du tænkt over det? Hvilke af disse aspekter kunne du dykke dybere ned i for at blive bedre?

Comments

Popular posts from this blog

Med sindet som indsats

Smag og Behag